เที่ยวเชียงใหม่2วัน เชียงราย2วัน (4วัน3คืน)

โปรแกรมท่องเที่ยวนี้เรารวบรวมมาจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเชียงใหม่ รวมกับเชียงราย ในการเดินทาง4 วัน 3คืน

วันแรก ดอยสุเทพ-แม่ริม

 • รับลูกค้าตามสถานที่ตกลง
 • วัดดอยสุเทพ
 • ดอยปุย
 • วัดปาดาราภิรมย์ สวยมากครับ
 • ชมวิวม่อนแจ่ม
 • สวนองุ่นเอเดน
 • สวนพฤกษาศาสตร์ ทางเดินกระจก
 • เส้นทางนี้มี ปางช้าง ฟาร์มงู จระเข้ สวนเสือ กะเหรี่ยงคอยาว สามารถแวะได้ครับ)
 • ส่งเข้าที่พักในอำเภอแม่ริมหรือตัวเมืองเชียงใหม่

วันที่สอง สันกำแพง-ตัวเมือง

 • ออกจากที่พักไปศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • วกกลับเข้าเมืองขอพรพระเจ้าทันใจ วัดดอยคำ
 • อุทยานราชพฤกษ์
 • วัดพระสิงห์
 • วัดเจดีย์หลวง
 • ส่งเข้าที่พัก

วันที่สาม เชียงใหม่-เชียงราย

 • 6.00 ออกเดินทางไปเชียงราย
 • แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน
 • วัดร่องขุ่น
 • ชมไร่บุญรอด และแวะทานอาหาร
 • วัดห้วยปลากั๋ง เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มหิมา
 • บ้านดำอาจารย์ถวัลย์
 • ส่งเข้าที่พักในเมืองเชียงราย

วันที่สี่ เชียงราย

 • ออกจากที่พักแวะไร่ชาฉุยฟง
 • ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง
 • ตลาดชายแดนแม่สาย
 • สามเหลี่ยมทองคำ
 • เดินทางกลับเชียงใหม่หรือส่งขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงราย