โปรแกรมเที่ยว 5วัน เชียงใหม่-อ่างขาง

วันแรก ดอยสุเทพ

 • ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
 • เที่ยวบ้านม้งดอยปุย
 • พระตำหนักภูพิงค์
 • วัดผาลาด
 • ขอพรพระเจ้าทันใจ วัดดอยคำ
 • ไนท์ซาฟารี หรืออุทยานราชพฤกษ์

 

วันที่สอง เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์

 • ถึงดอยอินทนนท์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกบริเวณจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินเท้าไปยังกิ่วแม่ปาน
 • จากนั้นต่อด้วยชมทะเลหมอกในยามเช้าที่พระมหาธาตุนภเมทนีดล
 • ตลาดม้ง ดอยอินทนนท์
 •  เที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอินนทนนท์ รับประทานอาหารกลางวัน
 • ชมความสวยงามของน้ำตกวชิระธาร
 • แวะเที่ยวผาช่อ อ. แม่วาง มหัศจรรย์แห่งเมืองไทย
 • กลับเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่

 

วันที่สาม เชียงใหม่-แม่กำปอง

 • ไปอำเภอแม่ออน บ้านแม่กำปองแวะเที่ยวตามจุดต่างๆ เช่น วัดแม่กำปอง น้ำตกแม่กำปอง
 • ถ้ำเมืองออน
 • ร้านกาแฟบนต้นไม้ยักษ์ เดอะไจแอนท์
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • เข้าเมืองถ้าตรงเสาร์หรืออาทิตย์ เที่ยวถนนคนเดิน

 

วันที่สี แม่ริม-อ่างขาง

 • จากเชียงใหม่แวะเที่ยวอำเภอแม่ริม สวนพฤกษาศาสตร์
 • ปางช้างแม่สา
 • วัดป่าดาราภิรมย์ (ละครเพลิงพระนาง)
 • ตำหนักดาราภิรมย์
 • เส้นแม่ริมมีที่เที่ยวเยอะครับ เช่น สวนเสือ ฟาร์มงู ลิง จระเข้ กระเหรี่ยงคอยาว
 • จากนั้นเดินทางไปนอนดอยอ่างขาง

 

วันที่ห้า อ่างขาง-เชียงใหม่

 • เข้าชมภายในสถานีเกษตรอ่างขาง
 • แวะไร่ชา2000
 • หมู่บ้านชายแดน บ้านนอแล
 • เดินทางกลับเชียงใหม่
 • ระหว่างทางแวะวัดบ้านเด่น (ละครเพลิงพระนาง)

โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ 6วัน5คืน (มีเชียงราย)

วันที่1 ดอยสุเทพ-ม่อนแจ่ม

 • วัดดอยสุเทพ
 • ดอยปุย
 • วัดปาดาราภิรมย์ สวยมากครับ
 • ชมวิวม่อนแจ่ม
 • สวนองุ่นเอเดน
 • ไร่สตรอเบอรี่
 • สวนพฤกษาศาสตร์ ทางเดินกระจก ชมพันธ์ไม้หลากหลาย
 • เส้นทางนี้มี ปางช้าง ฟาร์มงู จระเข้ สวนเสือ กะเหรี่ยงคอยาว สามารถแวะได้ครับ)
 • ส่งเข้าที่พักในเมือง

 

วันที่2 เชียงใหม่-สันกำแพง

 • น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • ไปอำเภอแม่ออน บ้านแม่กำปองแวะเที่ยวตามจุดต่างๆ เช่น วัดแม่กำปอง น้ำตกแม่กำปอง
 • ร้านกาแฟบนต้นไม้ยักษ์ เดอะไจแอนท์
 • ศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง
 • เข้าเมืองทานอาหาร
 • สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี
 • ส่งที่พักในเมือง

 

วันที่3 เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์

 • ชมจุดสูงสุดดอยอินทนนท์
 • เดินป่ากิ่วแม่ปาน ไฮไลท์สำคัญของวันนี้
 • ชมทะเลหมอกและสวนสวยยามเช้าที่พระมหาธาตุนภเมทนีดล
 • ตลาดม้ง ดอยอินทนนท์
 • เที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอินนทนนท์ รับประทานอาหารกลางวัน
 • ชมความสวยงามของน้ำตกวชิระธาร
 • กลับเข้าเมืองเชียงใหม่
 • หากมีเวลาแวะวัดดอยคำ ขอพรพระเจ้าทันใจ

 

วันที่4 เชียงใหม่-อ่างขาง

 • ออกจากที่พัก ไปดอยอ่างขาง
 • ระหว่างทางแวะวัดบ้านเด่น
 • ถ้ำเชียงดาว
 • บ้านไม้หอมฮิโนกิ
 • สวนส้มก่อนทางขึ้นดอยอ่างขาง
 • เข้าที่พักแถวๆ ดอยอ่างขาง
 • ถนนคนเดินดอยอ่างขาง

 

วันที่5 อ่างขาง-เชียงใหม่

 • ตื่นเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นดอยอ่างขาง
 • เข้าชมภายในสถานีเกษตรอ่างขาง
 • ชมไร่ชา2000
 • ไร่สตรอเบอรี่ขนาดใหญ่
 • หมู่บ้านชายแดน บ้านนอแล
 • ช่วงบ่ายสอง-บ่ายสาม เดินทางกลับเชียงใหม่
 • พักในเมืองเชียงใหม่

 

วันที่6

 • ออกจากที่พัก ไปชมแกรนด์แคนย่อน ที่อำเภอหางดง
 • ผาช่อ ชมความประหลาดของหิน
 • หมู่บ้านถวาย ศูนย์หัตถกรรมใหญ่สุดในประเทศ
 • ทานอาหารพื้นเมืองร้านเฮือนเพ็ญ
 • ซื้อของฝากตลาดวโรรส