โปรแกรมเที่ยว 5วัน เชียงใหม่-อ่างขาง

วันแรก ดอยสุเทพ

 • ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
 • เที่ยวบ้านม้งดอยปุย
 • พระตำหนักภูพิงค์
 • วัดผาลาด
 • ขอพรพระเจ้าทันใจ วัดดอยคำ
 • ไนท์ซาฟารี หรืออุทยานราชพฤกษ์

 

วันที่สอง เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์

 • ถึงดอยอินทนนท์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกบริเวณจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินเท้าไปยังกิ่วแม่ปาน
 • จากนั้นต่อด้วยชมทะเลหมอกในยามเช้าที่พระมหาธาตุนภเมทนีดล
 • ตลาดม้ง ดอยอินทนนท์
 •  เที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอินนทนนท์ รับประทานอาหารกลางวัน
 • ชมความสวยงามของน้ำตกวชิระธาร
 • แวะเที่ยวผาช่อ อ. แม่วาง มหัศจรรย์แห่งเมืองไทย
 • กลับเข้าสู่ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่

 

วันที่สาม เชียงใหม่-แม่กำปอง

 • ไปอำเภอแม่ออน บ้านแม่กำปองแวะเที่ยวตามจุดต่างๆ เช่น วัดแม่กำปอง น้ำตกแม่กำปอง
 • ถ้ำเมืองออน
 • ร้านกาแฟบนต้นไม้ยักษ์ เดอะไจแอนท์
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • เข้าเมืองถ้าตรงเสาร์หรืออาทิตย์ เที่ยวถนนคนเดิน

 

วันที่สี แม่ริม-อ่างขาง

 • จากเชียงใหม่แวะเที่ยวอำเภอแม่ริม สวนพฤกษาศาสตร์
 • ปางช้างแม่สา
 • วัดป่าดาราภิรมย์ (ละครเพลิงพระนาง)
 • ตำหนักดาราภิรมย์
 • เส้นแม่ริมมีที่เที่ยวเยอะครับ เช่น สวนเสือ ฟาร์มงู ลิง จระเข้ กระเหรี่ยงคอยาว
 • จากนั้นเดินทางไปนอนดอยอ่างขาง

 

วันที่ห้า อ่างขาง-เชียงใหม่

 • เข้าชมภายในสถานีเกษตรอ่างขาง
 • แวะไร่ชา2000
 • หมู่บ้านชายแดน บ้านนอแล
 • เดินทางกลับเชียงใหม่
 • ระหว่างทางแวะวัดบ้านเด่น (ละครเพลิงพระนาง)